2014. december 31., szerda

A Fischer Centenáriumi év utolsó blog bejegyzése.
                 
                   2013. november elején határoztam el, hogy blogot hozok létre, amin keresztül megosztom az összes olyan információmat, amely közérdekű lehet Fischer Ernő festői életművének jobb és alaposabb megismerése érdekében. Ezt a célt már első bejegyzésemben leírtam, de az ezt követő két hónapot a felkészülés időszakának szántam. Addig még nem voltak tapasztalataim az ilyen jellegű közösségi oldalak hasznosságáról, vagy akár haszontalanságáról. Technikai ismereteim is minimálisak voltak még ahhoz, hogy igényeim szerint tudjam összeállítani Tanár úr munkásságára vonatkozó képi és írásos dokumentumokat, illetve a hozzá fűzött kommentálásokat. Ezért először saját képeimmel kísérleteztem, szerkesztgettem, és mindenféle segítség nélkül, a magam elképzeléseit követve igyekeztem kiismerni a számítógép adta lehetőségeket. December végére úgy-ahogy rendelkeztem már annyi műszaki ismerettel, hogy ha botladozva is, de eltudtam kezdeni a célul kitűzött munkát. 
               Tehát 2013.novemberében írt első bejegyzésemben említett szándék bejelentését követően, 2013. december 31-én elsőként tettem közzé az ISSUU program használatával lapozható formában, Szuromi Pál, Fischer Ernőről írt kismonográfiáját, amelyet a Képzőművészeti Kiadó 1989-ben jelentetett meg. Majd sorra vettem az életművel kapcsolatos könyveket, katalógusokat és egyéb kiadványokat, hogy ezzel hozzáférhetővé tegyem mindenki számára az addig megjelent írásokat. Természetesem magam is újra olvastam ezeket, és első bejegyzéseimben kifejtettem a kritikai észrevételeimet. Itt mindjárt olyan problémába keveredtem, amely elvileg fennállt, de gyakorlatilag nem számítottam rá, hogy ebből szerzői jogi bonyodalmaim lesznek. Ismerve ezeknek a kiadványoknak a sorsát, és az irántuk tapasztalható érdektelenséget, úgy gondoltam, hogy az újra elérhetővé tételükkel csak szolgálhatom az ügyet. De mint említem, nem így történt.
                Részben jogos érvek is amellett szóltak, hogy 2014. február 11-én visszavontam a blogról a kiadványokat. Ez persze szellemi koncepció váltásra is kényszerített, mert ezután el kellett tekintsek attól, hogy didaktikus módon egymásra építsem az újabb információkat, ezért fejest kellett ugrani a mélybe, és számítani arra, hogy így sokak számára részben érthetetlen lesz az, amit írok. Sőt, azzal kellett szembesüljek, hogy Fischer Ernő munkásságában jobban tájékozott szakemberek számára is sokszor nehezen követhető a mondanivalóm. Ez sem térített el eredeti szándékomtól, tudomásul vettem, hogy ezután főleg magamnak írom, amit írok. De bíztam a képek meggyőző erejében, hogy legalább azok hozzáférhetősége felkelti majd egyesek érdeklődését, akik eddig egyáltalán nem ismerték Tanár úr munkáit. Így is történt, mert a blog nézettségének statisztikai adatai azt mutatják, hogy az érdeklődők kétharmada nem magyar anyanyelvű, tehát nem magyarok, hanem a világ legkülönbözőbb részeiből keresik fel a blogot. 

                Most, itt az év végén kissé elszomorodva újra mérlegelem , hogy mi értelme volt ennek a munkának, és hogyan tovább, ha egyáltalán tovább fogom folytatni a bejegyzéseket. Igaz a centenáriumi év befejeződött, így itt abba is hagyhatnám, de akkor végképp mi értelme volt annak, amit eddig is csináltam, mivel az életművel kapcsolatos mondanivalóm nagyobbik része még mindig leíratlan. De nem csak a személyes hozzáfűznivalóval vagyok még bőviben, hanem sok eddig még sehol sem publikált kép közzétételével is adós maradtam. 
                 Egy évvel ezelőtt azt terveztem, hogy a 2014-es évben a Mester műveit mutatom be, a 2015-ös évet pedig majd a Tanítványok munkáinak megismertetésével folytatom, ezért is terveztem azt, hogy az általam rendezett utolsó kiállítás decemberre essen, ami átkötés kívánt lenni a következő év kiállításainak programjához. Ezt a tervet annyiban követem is, hogy a következő első félévre öt tanítványi tárlat megrendezésére vállalkoztam. A 2015. január 7-én nyíló Kölűs Judit kiállításának megnyitásával el is kezdődik a sorozat, ami februárban T.Horváth Éva, márciusban Csengery Béla, áprilisban a magam anyagának bemutatásával folytatódik, és májusban egy rendhagyó Fischer Ernő válogatott grafikai tárlattal zárul. Mivel mindez még mindig szorosan összefügg Tanár úr munkásságával is, nem véletlen, hogy összefoglalóként a Hommage a Fischer Ernő címet kapta. További hasonló elképzeléseim vannak még az év második felére is, de ezt most egyenlőre nem részletezem. 
                   Tehát vállalt munkám van elég, ezért itt jelenleg számomra csupán az a kérdés, hogy mindezt a Fischer Centenáriumi blog keretén belül folytassam-e, vagy indítsak egy ettől független blogot, és kezdjem a munkát megint előröl. Sok érv szól az egyik megoldás mellett is, és a másik mellett is. Egyenlőre magam számára nyitottan hagyom ezt a kérdést, és a blog iránt eddig érdeklődők előtt is, ezért azzal a zárom ezt az évet, hogy le is zárom, meg nem is.

                      Ennek az írásnak  a befejezéséül pedig újra felidézem azt a bejegyzést, amit Zsubori Ervin tett közzé az Arnolfini Archivumban, 2014. július 18-án, Fischer Ernő születésnapján. Az abban idézett blogot indító véleményemet pedig újra csak megerősíteni tudom, hogy remélem lesz aki valamikor folytatni fogja ezt a munkát.  


    
Ez pedig egy meglepetés, kattints rá a linkre, és olvasd el.Fischer Ernő és Öten :: Noli me tangere
                 Kölüs Lajos szép ajándékkal tisztelte meg a Fischer életmű iránt érdeklődőket. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Vissza fogok térni még ennek az írásnak az elemzésére, mert nagyon tanultságos és példaértékű.  Én első olvasásra is sokat tanultam belőle. Szívből köszönöm.

                    (A képek alatt látható linkre kattintva feljön a cikk, és máris olvasható!)
2014. december 18., csütörtök

Álom és valóság - Fischer Ernő és a Budaörsi Műhely "Öten" alkotó csoportjának kiállítása


Középen látható Fischer Ernő alkotása: Mozaikterv, 35 x 23 cm, vegyes technika, 1999.                      Mint a megnyitó szövegben is írtam, a Budaörsön rendezett Fischer Ernő és a Budaörsi Műhely "Öten" alkotó csoport közös kiállítása jelképes megemlékezés volt Tanár úr születésének századik évfordulójára. Jelképes azért, mert töredékét sem tudtuk megvalósítani annak, amit az életmű szellemi értéke, és a tanítványok szándéka szerint meg kellett volna tenni. Hivatkozhatnék az anyagi források hiányára, - ami ténylegesen is megnehezíti egy vállalkozás létrejöttét, és ami ez esetben is fenn állt - de most az álom és valóság címszó alatt másról szeretnék szólni. Mert álmodni pénz nélkül is lehet, és a valóságot a legínségesebb időkben is meg kell élni, azt nem lehet prolongálni. A munkanapokat még csak-csak, de a jeles napokat nem lehet ide-oda tologatni. Ezeknek éppen az a lényege, hogy amikor eljött az ideje, engedjük a hétköznapok fölé emelkedni, és adjuk meg a tiszteletet azzal, hogy megállunk egy pillanatra a mindennapok forgatagában, és elgondolkodunk a múlandóságunkról.
                   A százéves évfordulók már egy olyan időegységet foglalnak magukban, ami túlnyúlik egy emberöltőn, és ezért csak történelmi távlatból lehet szemlélni. A művészet szempontjából pedig az időbeli távlat különösen fontos mérce, mert itt dől el az, hogy egy érték őrzőkre talál-e, vagy csak a pillanat elillanó jelenségeként tündököl egy időre. Ebből a szempontból Fischer tanár úr nagy reményeket fűzött az utókor odafigyelő és megértő tevékenységére, bízva abban, hogy amit nem sikerült neki elérni az élete során, azt majd az idő bepótolja. Abban sohasem voltak kétségei, hogy amit csinált - akár a festészetben vagy a tanításban - azoknak általános értékei vannak, de mint örök pedagógus, meg is szerette volna azt osztani másokkal. A tanítványok hada bizonyítja, hogy ez az oktatás területén teljes egészében sikerült, de festészetének elfogadottságával kapcsolatban mindig kétségei voltak. A két évvel ezelőtt, 2012-ben, halálának tizedik évfordulója alkalmából, az Újlipótvárosi Galériában rendezett kiállítása e tekintetben reménykeltő volt, mert néminemű szakmai odafigyelés indult meg a munkásságát illetően. Az alkalomhoz illően, a maga nemében minden tekintetben rangos anyagot sikerült bemutatni, aminek jelentőségét lényegesen növelte a Fischer Ernő Alapítvány által kiadott szép katalógus is. Nátyi Róbert művészettörténész által írt tanulmány szakmailag átgondolt, és eddig a szakirodalomban nem ismert területeket is érintett. A Műértőben megjelent, Sinkó István által írt cikk is növelte az életmű közismertségét. 
                     Ennek az előzménynek a megalapozottságával fogtunk hozzá a 2014-es centenáriumi év előkészítéséhez, de a sorozatos kudarcok egyre inkább széttörték az álmok megvalósíthatóságának reményét. Először azzal kellett szembesüljünk, hogy a szakmailag rangos kiállítóhelyek, egy reprezentatív centenáriumi kiállítás megrendezésével kapcsolatban, sorban utasították el kérésünket, majd ugyanígy jártunk a támogatási kérelmeink tekintetében is. Budapesten végül sikerült két kisebb bemutatkozásra alkalmas helyiséget kapnunk, de források hiányában, ezek a kiállítások sem valósultak meg. Szegeden sem tudtuk a két legnagyobb kiállítási intézményt megnyerni a tárlat megrendezésére, de végül ott a Magyar Tudományos Akadémia székházában, mégiscsak létrejött egy hiányt pótló kiállítás, ahol zömmel olyan képek kerültek a közönség elé, amelyek eddig ott még sohasem voltak láthatók. Fischer Ernő szülővárosa, Losonc volt az a hely, ahol elvárható nyitottsággal találkoztunk. A Nógrádi Múzeum és Galéria, valamint a Szabó Gyula Emlékház mindent megtett annak érdekében, hogy az alkalomhoz illő méltó megemlékezés jöhessen létre. És ez a két esemény mutatta meg azt is, amit írásom bevezetőjében már felvetettem, hogy nem minden csak a pénzen múlik, mert az itt sem volt. Viszont a múzeum és az emlékház minden munkatársát sikerült az Alapítvány néhány lelkes kurátorának az ügy iránti elkötelezettségével maga mellé állítani, és így együtt, a nagyon szűkös anyagi keretek között is, rangos kiállításokat rendezni. Szigyártó Gyöngyi kurátortársunk szervező készsége volt a motorja a lehetetlennek tűnő feladatok megoldásában, a szponzorok szerzésén túl, a múzeumi képek kölcsönzéséhez szükséges bürokratikus adminisztrációs akadályok leküzdéséig. 
                 Így mégiscsak megvalósult valami az álmok világából is, mert ez a két kiállítás szakmailag olyat tudott produkálni, ami a Fischer tárlatok sorában ritka jelenségnek számít. És bármennyire is nem összehasonlítható a kis budaörsi kamarakiállítás ezekkel az eseményekkel, szakmai szempontból itt sem volt kisebb a feladat, a nagy reprezentatív tárlat megrendezésénél, mert éppen a szűkössége nehezítette meg a dolgomat. A Mester munkáit kellett a Tanítványok alkotásaival egy térbe helyezni úgy, hogy az valamiféle egységet mutasson, méghozzá egymást segítő és kiegészítő módon. Évek óta dédelgetett álmom volt, hogy ez alkalommal egy nagy térben összeszedem azokat az alkotásokat, amelyek párhuzamba állíthatók egymással, és ha minőségben nem is, de probléma felvetésében annak idején együtt haladtak Tanár úr munkáival. Mivel a nagy tér Budaörsön, a Zichy major kiállító helységében elvileg adott volt, gyakorlatilag itt tényleg nagyrészt az anyagi források hiánya akadályozta meg a megvalósítását. Persze közrejátszott az is, hogy csak részben valósultak meg azok a kurátor társaim által tervezett társrendezvények, amelyek szellemi inspirációt jelentettek volna egy reflexív reagálásra. Egy évvel korábban arra számítottam, hogy Feledy Balázs, Nagy Gábor, Sinkó István és Aranyi Sándor által vállalt tárlatok sorozata, olyan új színt hoznak az életmű különböző értelmezésében, amely kibillent engem is az eddigi túl belterjes szemléletemből.
             De mivel  a budaörsi kiállítás megnyitásáig létrejött két losonci tárlatot is én rendeztem, és mivel Aranyi Sándor rendezésében megvalósult kiállítás ezután egy nappal nyílt meg, így nem volt mire reagálni, hacsak nem a saját megelőző munkáimra próbálok újra reflektálni. Mielőtt ezt megteszem, röviden legalább itt kitérek a szegedi bemutatóra, mert érdekes összeállítással lepte meg a közönséget Aranyi Sándor rendezése. Szerencsésen párosította, a főleg az esztergomi Keresztény Múzeumban található vallásos tematikájú képeket, a tengeri vitorlásokat ábrázoló festményekkel, mert az összeállítás jól tükrözte azt, hogy nem csupán a téma megválasztásától függ a szakrális jelleg. Fischer Ernő festészetében a festői minőség az, ami majd minden művét transzcendens minőséggel tölti meg, és ezzel teret ad a képeiben a végtelennek, ami témától függetlenül, sok esetben a szakrális dimenziókat érint. Sőt, ahogy Gábor Áron a megnyitó beszédében hangsúlyozta, a fény megjelenése a művekben még inkább megerősíti ezt a szemléletet. Én valami hasonló megoldásokra gondoltam az elmaradt tárlatok esetében, hogy túllépve a képek egymásmellé helyezésén, legyen valami apropója a dolognak, tárjon fel valami eddig még nem látott összefüggést az életmű egészére vonatkozóan, hogy az újonnan megteremtett kontextusok életet adjanak a már jól ismert műveknek is.
               
               
                    Ha már ilyen  magasra teszem a mércét, akkor lássuk, hogy mit is lehetett kezdeni ezzel a csöpp kis kiállítással, amit hat ember munkáiból kellett összeállítani, és meggyőző erővel láttatni a közös nevezőt is. Mert Tanár úr elvárásainak csak azzal lehet eleget tenni, ha nem adjuk alább a saját elvárásainkat az általa megkövetelttől, hogy egy kiállítás az legyen mindig egy önálló szellemi egység, ami a képek halmazának bemutatásán túl, mondjon valami olyat, amit külön-külön egyenként sohasem képviselnek a művek.
                    A rendezés alapelvét az adta, hogy itt a címnek megfelelően elsősorban Fischer Ernő munkáinak kell a meghatározóaknak lenni, és a tanítványok csak jelzésszerűen jelenjenek meg. Ezt a feladatot számszerűleg is betartottam, mivel a tizennyolc kiállított alkotásból a fele, azaz kilenc darab Tanár úr munkája, a másik fele pedig az öt társult alkotóé. Nagy szívfájdalommal voltam kénytelen lemondani a legjobb Fischer képek felvonultatásáról, mert azok már önmagukban is túlságosan egyénivé tették volna az anyagot, amelyet ilyen szempontból csak kiegészített volna a többi alkotás. Ezért választottam kiindulásnak az életmű szempontjából nem éppen tipikusnak számító szita alapra készített sorozatot, mert itt már a sorozatjelleg ad egy közös szálat, amire úgy gondoltam, hogy jól fel lehet fűzni a többi munkát is. De ezen túl a variációk előtérbe helyezésével, úgy gondolom elkerülhetővé vált a pejoratív epigon értelmezés felvetése a tanítványok rovására, mivel ez esetben a mester maga tudatosan választott célként tűzte ki, egy téma több formában történő megjelentetését. Ezzel a megoldással inkább nyomatékot lehetett adni az iskola jelleg felvetésének, és annak a közös erőfeszítésnek, amit a mester és tanítvány egyaránt kénytelen kifejteni, egy-egy probléma feldolgozásánál.
                 Miután nagy vonalakban felvázoltam a kiállítás koncepciójának elvi vázlatát, most  nézzük meg magát a kiállítást.


                     

                             

                       A kiállítás megnyitóm rövid leírást ad Fischer Ernő életrajzáról, a Budaörsi Műhely és az "Öten" alkotó csoportról, ezért ezt most nem ismétlem meg, hanem a bejegyzés végén, mellékletként újra közzé teszem. Viszont annyit itt is el kell mondjak - mert ez még a meghívó szövegéből sem derül ki - hogy az öten alkotócsoport a Budaörsi Műhely alapító tagjaiból áll, és a fentebb látható kiállítást nyitó plakáton szerepelnek név szerint az alkotók. De az, hogy ez a több mint húsz évvel ezelőtti plakát kiállítási képként is szerepel a tárlaton - méghozzá mindjárt az elején - annak más oka is van. A plakáton látható pantokrátor kép egy általam készített alkotás reprodukciója, amelynek eredeti mérete 100 x 70 cm, és értelemszerűen a zalaegerszegi kiállításon szerepelt hét ugyanilyen  témájú és méretű társával együtt. Természetesen sokban hasonlít Fischer Ernő azonos tematikájú műveihez,  és az elhatározás is onnan származott, hogy megpróbálom a magam módján tovább gondolni és körüljárni ezt a témát. Tehát a sorozat már itt is felvetődik, és hogy érzékeltessem a hasonlóságot és a másságot, bemutatok belőle párat. Saját, 100 x 70 cm.A két legismertebb változat Tanár úrtól
1992-es zalaegerszegi kiállítás részlete. A képen az általam készített Pantokrátorok láthatók, jobb szélen a plakáton is szereplő, és bal oldalon Kölűs Judit. 

                     De tovább bonyolítom ezt a problémát, mert az alábbi képek majd mutatják, hogy a sorozat jelleg folytatódik, és az egész műhelyre jellemző munkamódszert reprezentálja. Ezekről a nagyméretű képekről reprodukciókat készítettem, és A/4-es méretben, fénymásolt formában sokszorosítottam, majd ezeken az alapként szolgáló lapokon tovább dolgoztam, és tovább variáltam a megoldások lehetőségeit. Az alábbi képen bal és jobb oldalon látható egy-egy ilyen kisméretű alkotásom és középen Fischer Ernő munkája. Én magam több mint tíz fekete-fehér változatát készítettem el ennek, és a fénymásolt alapokból Tanár úrnak is adtam, amit 1999-ben - tehát hét-nyolc évvel később, nyolcvanöt éves  korában - Ő is önálló alkotássá fejlesztett.Saját, 30 x 20 cm


                  Ez megint rámutat arra, hogy az előző bejegyzésekben már többször tárgyalt alapból való indítás mit jelentett az együtt munkálkodásunkban. Ezt a képsorozatot azért emeltem ki, mert az "Öten" tagjai között gyakorlat volt, hogy egymás félbehagyott munkáit több esetben a kolléga folytatta, és esetleg amikor az elakadt a munkával, akkor visszakerült a kép az eredeti alkotóhoz, és ő fejezte be. Igazi reneszánsz műhely jellege volt akkor a mester és tanítvány, illetve tanítvány és tanítvány együtt dolgozásának a Budaörsi Műhelyben. A továbbiakban nem kommentálom a bemutatott képeket, egyrészt azért, mert az itt látható Fischer Ernő művekről már egy előző bejegyzésben részletesen írtam, másrészt azért, mert a 2015. januárjától kezdődő Hommage a Fischer Ernő kiállítássorozatban, az "Öten" tagjainak egyéni tárlata alkalmával térek ki az alkotók és alkotásaik bemutatására. Egy kivételt teszek, Bíró Judit személyében, mert tőle nem tudok kiállítási anyagot összegyűjteni, és Ő így kimarad a sorozatból.
Mielőtt egyenként is bemutatom a műveket, először nézzük végig a kiállítást a kifüggesztés sorrendjében, majd alkotóként csoportosítva közelebbről is megmutatom a képeket.

             A következő alkotás Fischer Ernő szita alapra készült munkája, ami egyben a látogatót fogadó kép, mivel a bejárati ajtóval szemben látható. 

Ezután T.Horváth Éva képe következi, majd megint Tanár úrtól egy szita alapra készített variáció. 

Középen megint Fischer Ernő műve, mellette pedig jobbra Csengery Béla alkotása.

Középen T.Horváth Éva másik munkája, és mellette Tanár úr műve zárja ezt a falat.

A terem végén Fischer Ernő két műve látható
Bíró Juditnak egy kisméretű alkotása következik

                  Mint a megnyitó szövegből ismeretes, Bíró Judit harminchat évesen, 1992-ben meghalt, és családja jelenleg Angliában él, ezért tőle nem tudtam más képet kiállítani, mint ezt az általam őrzött, annak idején nekünk ajándékozottat. Nem igazán jellemző az érett munkáira, mert azok a nyolcvanas évek második felében készültek, és főleg városképeket ábrázolnak. A soproni művésztelepeken készített alkotásai mindig kiemelkedőek voltak a csoport munkái között. Főleg életének utolsó évében, megrázó erejű akvarell sorozatot készített, amelyet annak idején a Budaörsi Városi Könyvtár zene szobájában - akkor még nem volt galéria - kiállítottunk. De ezt megelőzően is volt ott egyéni tárlata. Őróla azért írok itt röviden, mert az említett okok miatt, neki nem tudok 2015-ben egyéni tárlatot rendezni a Hommage a Fischer Ernő kiállítás sorozatban.
Bal oldalon Csengery Béla képe, majd Fischer Ernő két alkotása látható
Középen Kölűs Judit és mellette jobbra Alföldi László munkája zárja a kiállítástMost nézzük meg egyenként is az alkotásokat
Fischer Ernő: Mozaikterv, 35 x 23 cm, vegyes technika, 1999.Fischer Ernő: Freskó variáció, 70 x 50 cm, vegyes technika, 1993

.


Fischer Ernő: Gyülekezet I., 70 x 50 cm, vegyes technika, 2001.
Fischer Ernő: Jézus a templomban, 70 x 50 cm, vegyes technika, 1993.

Fischer Ernő : Templombelső szentekkel, 70 x 50 cm, vegyes technika, 1999.

Fischer Ernő: Kép cím nélkül, 70 x 50 cm, vegyes technika, 2001.

Fischer Ernő: Golgota, 70 x 50 cm, vegyes technika, 1994.

Fischer Ernő: Szentek gyülekezete, 70 x 50 cm, vegyes technika, 2000.

Fischer Ernő: Katedrális, 47 x 18 cm, vegyes technika, 1973.


Alföldi László: Katedrális,  60 x 20 cm, vegyes technika, a nyolcvanas évek végről

Alföldi László: Pantokrator, 30 x 20 cm, vegyes technika, 1992.

T.Horváth Éva: Műteremtől az Angyalokig I., 50 x 35 cm, vegyes technika, 1990.

T.Horváth Éva: Műteremtől az Angyalokig II., 50 x 35 cm, vegyes technika, 1990.

Bíró Judit: Ikon, 40 x 20 cm, vegyes technika, 1990.

Csengery Béla: Lőcsi Szent Erzsébet oltár, 80 x 30 cm, olaj, 1990.

Csengery Béla: Katedrális, 50 x 35 cm, vegyes technika, 1990.

Kölűs Judit: Barokk oltár, 80 x 60 cm, vegyes technika, 1989.


Befejezésül és egyben mellékletként még egyszer közzéteszem a megnyitó szöveget is.
Képek a megnyitóról