2023. augusztus 31., csütörtök

Az alapból való képépítés            Egy hónapokkal ezelőtt elkezdett és befejezetlen blog bejegyzést aktualizálta a  Fischer Ernő Alapítvány kurátorainak a Budaörsi Műhelyben tett tegnapi látogatása. Most közre adom befejezetlenül is az eddig leírtakat, mert itt az általános részen túljutva, így is értelmezhető a szöveg. A részletes kidolgozást későbbre halaszva, képekkel illusztrálva újra megjelentetem majd befejezett formában is.  


Az alapból való képépítés

     Annyit már megtudtunk, hogy az ötvenes években Fischer Ernőnek a hivatali munkája mellett alig maradt ideje a művészi munkára, de a főiskolai évek alatt se változott lényegesen a helyzet. Szegedre utazásával a hét első felét ott töltötte és a pedagógusi munkáját végezte, majd a hét második felében Budapesten volt, de idejének nagyrészében itt is tanított. Így nem csoda, hogy Széll Jenő az ötvenes években úgy ítéli meg, hogy "egy jó második kategóriába tartozó festőművész" volt. A nyári Tokaji Művésztelepen Ő volt a vezető, de az ott alkotó kortárs festőtársai előrébb tartottak a művészi fejlődésben. Maga Fischer Ernő a visszaemlékezéseiben azt mondta, hogy művészi tekintetben későn érő típusú személyiség volt, amit rendhagyó életútja is indokolt. Lényegében a háború, a Felvidék ide-oda csatolása és a vasutas pálya közbeiktatása, tíz évet elvett alkotói életútjából, annak ellenére, hogy a kezdő lépéseket korának megfelelő időben megtette. Egyszerre volt életkorát tekintve tíz évvel idősebb a festő kollégák között, és az alkotói pályán pedig tíz évvel fiatalabb a korosztályánál, azaz hátrébb tartott a művészi fejlődésben hozzájuk képest. 

       Ezt a paradox helyzetet, csak hatvanéves kora után, a nyugdíjba vonulását követően tudta ledolgozni az által, hogy jó egészségi állapotának köszönhetően, adódott számára még harminc aktív alkotói év. Ez az időszak két különböző alkotói periódust foglal magában. Egyrészt, hatvanéves korától hetvenöt éves koráig, ez az időszak még a középső alkotói korszakának második fele. 1989-ben, a Csontváry Teremben volt a hetvenötödik életévének betöltése alkalmából egy kiállítása, amely egyben fordulópontot jelentett az alkotói pályán. Lezárása és összegzése volt ez Fischer Ernő legaktívabb festői korszakának, annak ellenére, hogy nem retrospektív jellegű kiállítás volt ez, hanem teljesen új anyaggal jelentkezett, az utóbbi egy-két évben készült művekkel. Az életmű végleges lezárásától visszatekintve jól látható módon elkülönül az ezt követő tizenhárom évben készített művek karaktere. Adódott ez abból a tényből, hogy ettől az időszaktól segédkeztem, illetve segédkeztünk a Budaörsi Műhely néhány tagjával, az egyes alkotásainak elkészítésében. Természetesen ekkor is készültek olyan munkák, amelyeknél nélkülözte a mi közreműködésünket, de ezek voltak kisebb mennyiségben. Mind ez úgy történt, amit már több blog bejegyzésben részletesen leírtam, hogy a hetvenötödik évét ünneplő kiállításon megkért, hogy pár régebbi alkotását szeretné még nagy méretben megfesteni, és ebben kérte segítségemet. Előszőr főleg technikai előkészítés volt a feladatom, a hagyományos műhelymunkáknak megfelelően a blind ráma elkészítése, a vászon felfeszítése, alapozás - ekkor még nem alap készítés! - majd az utómunkálatok, a lakkozás és keret készítés és keretezés. De mivel már ezt megelőzően a nyolcvanas évek második felében, - akkor még a Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdióban végzett tanítása mellett - hétvégeken, szombaton vagy vasárnap kijött Budaörsre és egy szűkebb közösségnek szabad, kötetlen előadásokat tartott, miközben én diavetítéssel demonstráltam ezeket. Ez részben az Ő munkásságának bemutatását és újra értelmezését jelentette, amolyan életmű feldolgozást, a saját visszaemlékezése alapján. Másrészt a magyar és egyetemes festészet és művészettörténet klasszikus és kortárs anyagának a bemutatását és megvitatását, saját alkotói szempontjaink szerint. Erről, akkor és egészen haláláig több száz órás hanganyag készült. Én készítettem a beszélgetésekhez a diákat, amely nem csak a technikai kivitelezését jelentette, a reprodukciók elkészítését, hanem azok kiválasztását és tematikai és tartalmi csoportosítását is. Ezzel több év alatt létrejött közöttünk egy olyan szellemi párbeszéd, hogy fél szavakból értettük egymást, hogy mit és milyen irányba folytassuk - Tanár úr szavaival szólva - az "eszmélkedést". Főleg kettőnk párbeszéde volt ez, amint utólag megítélem, a harminc-harmincöt ével ezelőtt készült hangfelvételek visszahallgatása alapján. Persze kiegészítve és befolyásolva a többi résztvevő hozzászólásaival. Mindenesetre valószínűleg az is közrejátszott abban, hogy engem kért meg Fischer Ernő a segédkezésre, mivel én voltam a társaságban a legrégebbi tanítványa, aki 1966-tól végig kísértem azokban a rajzszakkörökben ahol tanított. Angyalföldön először még az emeleten, aztán az alagsor labirintusának több termében, és később már Moholy Nagy László szabadiskolának nevezett formációban, majd a Fáklya Klubban, a Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdióban, szintén az alagsori műhelytől a második emeleti rajzteremig. Innen vezetett az egyenes út a Vinkli Körön és az Öten elnevezésű alkotói csoporton át a Budaörsi Műhelyig, amely tartott egészen addig, amíg el nem távozott az élők sorából.

           A Budaörsi Műhely is több csoportra oszlott. A társaság magját képező, és általam csak "ortodox Fischeristáknak" nevezett, de hivatalosan a kiállítások alkalmával az "Öten Alkotó Csoport" (Bíró Judit (1956-1992), Kölűs Judit (1950-1994), T. Horváth Éva, Csengery Béla és Alföldi László) nevet viselő szűkebb kör létezett először, majd ehhez csatlakozott egy viszonylag állandó összetételű társaság. Alkalmanként viszont ez is kibővült meghívott vendégekkel. Tehát egy sokszínű "gyülekezet" volt ez, maradva a szakrális kifejezésnél. A mai meglátásom szerint összeségében lehetne őket "Fischer-hívőknek" is nevezni. Az idetartozásnak lényegében az volt a feltétele, hogy aki kijött Budaörsre, az elfogadta Fischer Ernő szellemi irányítását, és beleillet Tanár úr elképzelésébe, a tanítványi státuszt illetően. Az más kérdés, hogy ezek közül ki lett tanítványa és milyen módon, amit majd később részletezek. Minden esetre, ez nem azonos, illetve csak részben az, a fentiekben felsorolt és részletezett, hivatalosan létező intézményesült formában működő rajzszakkörök tagjaival. Azért érzem szükségét ilyen szétszálazó módon leírni azt, hogy milyen felállásban tanított abban az időben Fischer Ernő, mert mint látható, többszörös átfedések és párhuzamok vannak a személyi összetételt illetően. Egyértelműen csak 1995-ben, a Fáklya Klubban hivatalosan befejezett tanításának megszűnésével vált a Budaörsi Műhely az egyetlen olyan hellyé és "intézménnyé", ahol még tanított. De itt nem csak tanított, hanem mint írtam, 1989-től bizonyos alkotói együttműködés is kialakult mester és tanítványok között. Később kezdtem olyan feladatokat is kapni Tanár úrtól, hogy konkrétan egy-egy művének ne csak a technikai előkészítését végezzem el, hanem alkotó módon készítsek olyan alapokat, amelyek most már nem hagyományosan jelentenek alapozást, hanem alapként a készülendő mű első rétegét képezzék. Ekkor alkalmanként bevontam a munkába egyes tanítvány társamat is, elsősorban T. Horváth Évát, Csengery Bélát és egy alkalommal Nagy Imre Gyulát. Lehet azt mondani, hogy az eszmei irányító továbbra is én voltam, de ekkor már nekem is voltak "alkalmazottaim" és segítő társaim, Tanár úr munkájának segítésére. Az "Öten alkotó csoportból" ekkor már Bíró Jutkának és Kölűs Juditnak az egészségi állapota megromlott, ezért tevőlegesen ilyen módon már nem vettek részt a közös munkában. Ők 1992-ben, illetve 1994-ben már távoztak az élők sorából. Tehát lényegében a szűk másfél évtizedet hármunkkal, T. Horváth Évával, Csengery Bélával és velem dolgozott együtt Fischer Ernő. Természetesen a szellemi együtt munkálkodás továbbra is szélesebb körű maradt, és alkalmanként befolyásoló tényezőkké is váltak, egy-egy készülő alkotás sorsát illetően, de manuálisan nem vettek részt a munkában. 

      Nehéz ezt az „alapkészítést” körül írni és elmagyarázni, mert sok-sok ilyen jellegű lap, amelyeket mi tanítványok készítettünk alkotásaihoz Tanár úr instrukciói alapján, jelentették azt a konkrét mintát és irányt, hogy mi az, amire magyarázatai szerint Fischer Ernő az elkészítendő képpel kapcsolatban gondolt. Ezeket Ő általa korrigálva, javítgatva és különböző ötleteket és tanácsokat kapva, még mi a saját alkotásainkként készítettünk magunknak. Amiből aztán vagy lett kép, vagy nem, és ha az utóbbi eset állt fenn, akkor újra kezdtük az egészet előről. De már ezt sem teljesen előről, mert a visszatörlés, smirglizés, lemosás, vagy sok esetben visszakaparás ottmaradt nyomai beépültek és részévé váltak az új alapnak, majd a kész képnek is. Ez a réteg már valamire utaló laza formákat sejtetett, olyan nagyszámú esetlegességeket és véletlenszerűségeket tartalmazott, amely egy neutrálisan egységes artisztikus felületként, inspirálólag hatott a tovább alkotásra. Több esetben, ha nem boldogultunk egy-egy így újra lappá vált alkotás kezdeménnyel, nem tudtuk követni a magunk által felvetett képi problémákat, akkor mi ajánlottuk fel Tanár úrnak a lapot, hogy folytassa, és saját alkotásaként mutassa meg, hogy mire gondolt, amikor nekünk ötletet és tanácsot adott az ilyen vakvágányra vagy zsákutcába került saját próbálkozásunkhoz. Ekkor szokta volt mondani, hogy túl nagy almába haraptunk, és se megrágni, se lenyelni nem tudjuk, mert így nem tudjuk becsukni a szánkat, azaz befejezni a képet. Ezekből az alapokból készült művei, sok esetben nem éppen a legsikerültebb alkotásai, mert magukon viselik a különféle irányba való próbálkozás jeleit és maradványait, és ezért nehezen váltak egységes szemléletűvé. Az is előfordult, hogy ezek nem lettek az Ő mércéjével mérve önálló alkotások, hanem amolyan didaktikus illusztrációként szolgáltak a magyarázataihoz (Művészet alapkérdései (kilencvenes évek második fele), Ikon 1994., Három kereszt 1998., Papagáj sárga gallyakkal (kilencvenes évek), kék Angyali üdvözlet (2001.), Ikonosztáz 2000., Tengeri vitorlás I., 2000., II., III., 1998.). 

          Nem volt ez az alapkészítés újkeletű alkotói módszer Fischer Ernő munkásságában az utolsó alkotói korszakban, mert főleg az indulásánál, a pályája kezdetén, az első alkotói periódusban sok ilyen jellegű elkezdett és félbehagyott alkotása volt, amit ő maga is csak alapoknak tekintett, és nem minősítette műveknek. Ezek, se datálva, se aláírva nem voltak, szemben az általam felsoroltakkal, melyeket az életének utolsó éveiben készített. Ezért nehéz eldönteni, hogy mi a különbség a korai és a késői periódusban készült ilyen jellegű művek vagy alapok között. A korábbiak évtizedekig lappangtak a saját ágyának ágynemű tartójában, mivel beágyazáshoz az ágyneműt egy tizenkilencedik századbeli szúszékben tartotta. Amikor nem ment a munka, a középső korszakban is nagy ritkán kivett onnan egy-egy alapot, és kint a konyha melletti kis spájzban, amely a rendes műterem hiányát is pótolta, tovább gyaszatolta, kaparta, smirglizte, lemosta, ötletszerűen ráfestett, és próbálta egyre artisztikusabbá tenni a felületet, amely esetenként tovább inspirálta az alkotásra. Ez a módszer lett felújítva, kibővített és módszertani magyarázatokkal ránk ruházva, az utolsó alkotói periódusában. 

Az első alkotás alapját T. Horváth Éva készítette, és lett belőle a Golgota című kép, amely ma az esztergomi Keresztény Múzeum tulajdonában van. Ennek a keletkezés történetét egy külön erről a képről szóló blog bejegyzésben már megírtam. Mivel ekkor még nem tulajdonítottam jelentőséget és nem fordítottam nagy hangsúlyt a közös munkára, ezért kevés fényképem van ennek a műnek a keletkezéstörténetéről, és egyáltalán semmilyen felvétellen nem rögzítettem Éva által még önállóan készített alapot.