2016. szeptember 27., kedd

Műhelymunkák - Műhelynapló (3.)


Szürke alapon szürke fal, 50 x 50 cm, rétegelt papír, olaj, 2016. A Műhelymunkák - Műhelynapló sorozatom első bejegyzése (2016.09.16.) a Vörös alapon szürke fal című kép keletkezéstörténetének első részével kezdődött, amelyhez nagyon hasonló a most bemutatásra kerülő kép, de vannak azért olyan eltérések, amely miatt érdemes ezt is megnézni. Itt már közelebb kerültem a forma tartalmi részének kifejtéséhez, de még ezt a képet is "beáldoztam" a további lehetőségek keresése végett. Ez az idézőjelbe tett beáldozás azt jelenti, hogy a nyitóképként szereplő három képből ma már egyik sem létezik, mivel ebből az állapotból kezdtem visszaszedni még nedvesen az addig felrakott rétegeket. A részelemek megszáradva újra össze rakhatók, és kollázs formájában bármelyik helyzet rekonstruálható, de azt hiszem érdekes így visszatekinteni a kép alakulásnak menetére. Tehát az alább  bemutatásra kerülő képek mindegyike  - mint ahogy a három nyitó kép is - ugyanannak a képnek egy korábbi állapotát mutatja. Ha alaposan megnézzük az egymás után következőket, akkor látható, hogy mindig egy részelemmel van kevesebb a következőn, és van amikor lényegesen, de van amikor alig észrevehető módon változik a felület látványa. Hogy könnyebben érthető legyen, az első négy változatról visszaszedett lapokat jobb oldalra tettem, és egymás mellett látható variációkon összehasonlítható a változás.

1.


2.


3.4.


5.6.7.


8.


9.


10.11.


12.


13.


14.


15.


16.17.18.


19.
20.
21.22.


23.24.
25.
26.27.
28.


29.


30.


31.32.
33.
34.

35.


36.
37.

2016. szeptember 20., kedd

Műhelymunkák - Műhelynapló (2.)
Hommage á Ország Lili kollázs sorozat (I.)Mint az előző bejegyzésben már jeleztem, a Műhelymunkák - Műhelynapló című írásokban az idén nyáron készült munkákat szeretném bemutatni úgy, hogy a további munkafolyamatokat is egy későbbi bejegyzésben láthatóvá teszem. Az elmúlt három hónapban többféle módon közelítettem meg azt az egy témát, amelyet az ősz folyamán próbálok majd kiteljesíteni. Ez a téma pedig egy régen megkezdett sorozat folytatása, amelyet különböző okok miatt mindig félbehagytam az elmúlt öt-hat évben. Hommage á Ország Lili összefoglaló címen már több korábban készült képet bemutattam ezekből, de úgy érzem, hogy ezzel a témát még nem merítettem ki. Sőt, a munka előrehaladtával egyre érdekesebbé kezd válni. Kiemelt aktualitást ad az is, hogy decemberben a Magyar Nemzeti Galériában megnyílik a nagy Ország Lili kiállítás, ahol több mint kétszáz képét láthatjuk majd. Külön érdekesség lesz az, hogy több olyan hazai és nemzetközi alkotó munkái is láthatók lesznek, amelyek valamilyen módon, kapcsolódnak Ország Lili munkásságához. Nagy érdeklődéssel várom én is ezt a kiállítást, de engem sokkal korábbi élményeim motiváltak arra, hogy hozzá fogjak ennek a szellemi örökségnek a magam számára történő feldolgozásához. Annak idején láttam Ury Ibolya által rendezett műcsarnoki (1979), és Dei Pál (1980) összeállításában a Labirintus kiállítást is. Mindkettő nagy hatással volt rám és a festői látásmódom alakulására. S.Nagy Katalin által írt és 1993-ban megjelent monográfia újra felkeltette az érdeklődésemet Ország Lili életműve iránt, de ekkor még erősen kötődtem Fischer Ernő munkásságához, amely megakadályozta a komolyabb elmélyülést ebben a témakörben.

Az újabb indítást 2007 körül az adta, hogy a Kiscelli Múzeumban megtaláltam a vitrin alján több tucat elfekvő Labirintus katalógust, amit azonnal megvásároltam az eredeti kiadás idején beárazott 29 forintos darab áron. Ekkor fogtam hozzá először, hogy ténylegesen is készítsek ilyen jellegű képeket, és mindjárt felszabdaltam a készlet egy részét, amelyből húsz-harminc darab kisméretű kollázst készítettem. Ezek mérete 15 x 20 valamint 15 x 15 cm. Először ebből mutatok meg párat.

Persze  áttételesen a labirintus téma már foglalkoztatott korábban is. Egyrészt Kováts Albert munkásságában fellelhető hasonló témájú képek alapján, másrészt a Magyar Festők Társaság által 2004-ben az Újpest Galériában rendezett labirintus című kiállítás kapcsán. Ott ez a két képem szerepelt.
Ezt követően sokat gondolkodtam azon, hogy milyen technikai megoldások adódhatnak arra, hogy tovább lehessen folytatni ezt a munkát. A nyomtatott áramkőr használata tabunak számított, mert tudtam, hogy látszólagos gyors felszíni hasonlóságot lehet  elérni vele, és ez befagyasztja a további érdeklődésemet a mélyebb megoldások irányában. A fenti két képet és a velük egy időben alkotott sorozatot is saját kivágású sablonokkal, papírnyomatként készítettem. Mivel annak idején kezdtem foglalkozni a Pompeji vázlatok című sorozatom előkészítésével, és azt főleg paratípiával és kollázzsal oldottam meg, itt is kézenfekvőnek látszott először ezt a technikát alkalmazni. Az alább látható képek ezek.    

Annak ellenére, hogy még ma is elfogadom ezeket a képeket, a Pompeji vázlatok sorozat önálló tartalmi irányt vett, ezért ezek a megoldások csak epizód jelleggel tűntek fel benne. Nem is kerültek falra az ebből a témakörből rendezett hat kiállításom kapcsán egyikben sem. 2010-2013 folyamán a Pompeji vázlatokat készítettem, majd 2014-ben a Fischer Centenáriumut, 2015-ben pedig T. Horváth Éva könyvének előkészítését csináltam, ezért gyakorlatilag saját munkáimmal alig foglalkoztam. Műhelymunkát ebben az időben nem végeztem, viszont sokat ültem a számítógép előtt és így kikapcsolódásképpen időnként digitális kollázsokat készítettem ebből a témakörből. Ezekből is bemutatok párat.Ezek a próbálkozások arra voltak jók, hogy felhívja a figyelmemet az újabb csapda helyzetre. Mert a számítógép adta lehetőség olyan tág teret ad a vizuális fantáziának, hogy azt manuális eszközökkel alig lehet követni.  A virtuális lehetőségeknek csak töredékét lehet megvalósítani és kivitelezni anyagi formában. Ezért egyenlőre visszatértem a műhelymunkához, és az anyag és a technikák adta lehetőség felől haladok tovább. De mielőtt ezt megtenném, megmutatok még két számítógépen összehozott képet, amelynek az alapja a saját régebbi és mostani munkám, a rátett motívum pedig Ország Lilitől származik. Az első kép megvalósíthatósága anyagi mivoltában sokkal bonyolultabb feladat mint azt az első felvetésben gondoltam. Ennek részletezését egy következő bejegyzésben fejtem ki. A második kép viszont egyenlőre redukált formájában elindítója annak a kollázs sorozatnak, amelyet most bemutatok. Most még csak részben kombinálom saját munkáimmal és idegen anyagokkal és főleg Ország Lili motívumait használva, keresem azt a formavilágot és szimbolikus elemeket, amelyekkel megszüntetve megőrizhető az eszmei tartalom.


Eddig tartott az előzmények felsorolása és rövid összegző bemutatása, ezt követően pedig az idén nyáron készített kollázsok következnek. Ezek között lesznek befejezett képek is, de többségük még munka alatt van, időnként előszedem és továbbfejlesztem őket, hol jobbítva, hol elrontva, mikor hogy sikerül. Ahol munka címként odaírtam, hogy Hommage á Ország Lili, azokat látom jelenleg megoldottnak és így befejezettnek, ahol pedig csak számmal jelölöm a képet, azon még dolgozom. Persze a sorozat jellegből adódik, hogy a befejezettnek tekintett alkotások is újabb felvetések forrásául szolgálhatnak majd újabb képek készítéséhez.

1. Hommage á Ország Lili, 35 x 80 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.2. Hommage á Ország Lili, 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.Mint észrevehető, ez a második kép, az első kép fénymásolt alapjára készült, és egy újabb lehetőséget tár fel. Míg az első kép összefogottabb és egyszerűbb kompozíciójú, és tömörebb drámaiságot mutat, addig a második fénnyel telítettebb.3. Hommage á Ország Lili, 35 x 80 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.


4. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívum, kollázs, 2016.

Ez a kép a 3-as kép fénymásolt változatának tovább gondolt változata, de még keresem a további lehetőségeket. Egyenlőre nem megoldott, valami átfordító motívummal kell még próbálkozni.


5. fotó, eredeti méret 37 x 70 cm, az alább következő 6-os kép első felvetése, 2016.

Ez a fotó a 6-os és 7-es kép alapját képezi első megközelítésben. Mindig nehéz egy viszonylag jó nyomott felületről eltüntetni a fényt adó faktúrákat, de sokszor fel kell áldozni, hogy egységes képet lehessen kialakítani. Itt is ez történt. A kép alsó jobb és bal oldalán levő világos foltokat meg kellett szüntetni, hogy a tartalmat artikuláló motívum érvényesülni tudjon. 
6. Hommage á Ország Lili, 37 x 70 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016. A fentebb látható 5-ös kép továbbfejlesztett, befejezett változata.

A kép jobb és bal oldalán visszafogott felület, kiegyensúlyozottabbá tette a kompozíciót. Kicsit középpontos, ezért túl szimmetrikus a megoldás, de ennek ellenére van egy érdekes asszimmetria is benne, ezért elfogadhatónak látom.
7. Hommage á Ország Lili, 27 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázsa, 2016. (Mint látható a 6-os kép kicsinyített variációja)

Azt hiszem, hogy ez az előző képen kifogásolt szerkesztési problémákat megoldja, és itt még a fénymásolt alap fakóbb színe miatt sem veszít sokat a kép a fényerejéből.8. fotó, eredeti méret 35 x 50 cm, az alább következő kép első fázisa.9. Hommage á Ország Lili, 35 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.


A 8-as képen fotón láthatjuk a már majdnem kész megoldást, de ott még középen sántít egy kicsit, itt a 9-esen viszont megoldódik. A kép közepénél levő háromszög alakú motívumot kellett egy oszlopszerű kollázzsal alátámasztani és így stabilizálódott a kompozíció.


10. 23 x 43 cm, papír, fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.
11. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

A 10-es és 11-es kép kicsit túlzsúfolt, de vállalni kellett, hogy redukálni tudjam a motívumokat és ennek alapján a 13-as, 14-es és a 15-ös kép létrejöhessen. Idővel tovább próbálom egyszerűsíteni mindkettőt, és lehet, hogy sikerül még elfogadható képet csinálni ezekből is.
12. fotó, eredeti mérete 32 x 62 cm, az alább következő kép első változata, 2016.

Majdnem kész állapotban van ez a kép, de bal oldalon, lent üres és túl világos az a folt, amelyet  egy kis visszafogással a következő képen már megoldottnak érzem. 

13. Hommage á Ország Lili, 32 x 62 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Ez a nagyobbik méretű és az eredeti alapra készített kiinduló kép, amely a maga egyszerűségével kielégítőnek látszik. Ennek ellenére készítettem még két fénymásolt változatot és alább láthatjuk a tovább gondolt változatokat. 14. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

Itt már megoldottnak és elfogadhatónak érzem Ország Lili figurájának megjelenését, és az architektúra is átírásra került úgy, hogy megőrizte a labirintus hangulatát.


15. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

Itt újra eltűnik az Ország Liliről készült fénykép, de a jellegzetes lépő figurájának félbe vágott alakja és a naturális oszlop motívum jól felidézi az egész képi világát. Most úgy érzem, hogy érdemes ezt a három képet triptichon formában együtt tartani, mert így felerősítik egymást. 


16. 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.
17. 25 x 43 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.18. Hommage á Ország Lili, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

A 16-os és 17-es képek felvezetésül szolgálnak ehhez a megoldáshoz, de úgy érzem, hogy messze nincs még kimerítve ez a formai variáció. De ugyanez vonatkozik a 19-es képre is, amelynek motívumai ide kapcsolódnak.

19. 35 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.20. fotó, eredeti méret 25 x 50 cm, az alább következő képnek az indulása.
21. 25 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.


22. 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.
23. 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

a 20-as 21-es, 22-es és a 23-as felületét vissza kell még fogni, mert túl zizegős, és vibráló az alapja.
24. fotó, eredeti méret 25 x 60 cm, az alább következő kép indítása.

Ezt és az alább következő két képet, amelyek ennek a variációi, tovább kell még gondolni és alakítani.
25. 25 x 60 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.26. 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.27. fotó,eredet méret 25 x 50 cm, az alább következő két képnek az alapja.

Úgy érzem, hogy ebből a viszonylag gyenge indításból az alább következő két képet sikerül megoldani.

28. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.
29. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016. 30. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

A 30-as és 31-es kép még megoldásra váró feladatok. egyenlőre túl sok a motívum rajtuk. A 31-es talán közelebb van már a megoldáshoz, de még itt sem kielégítő.31. Hommage á Ország Lili, 25 x 60 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

32. fotó, eredeti méret 25 x 55 cm, az alább következő kép első változata.
33. Hommáge á Ország Lili, 25 x 55 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

A 32-es felvételen látható a túlzsúfoltság és a 33-on látható, hogy mi mindent kellett megszüntetni ahhoz, hogy a maga egyszerűségével drámaivá váljon a mondanivaló.  


34. 20 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

A 34-es és 35-ös kép tovább gondolandó. 35. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.
36. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Itt már kezd alakulni a saját átformált látásmódom a felvetett témáról, és azt hiszem sikerül a direkt motívumok nélkül is felidézni Ország Lili és a labirintus világát. De ugyanez vonatkozik a következő 37-es képre is.

37. Hommage á Ország Lili, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.
38. Hommage á Ország Lili, 25 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Itt és a következő három képben azt hiszem sikerült elszakadni a direkt motívumoktól és viszonylag kevés utalással felidézni azt a képi világot, amelynek újragondolását célul tűztem magam elé. Persze a 39-es és a 41-es még további alakításra szorul.
39. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.
40. Hommage á Ország Lili, 25 x 60 cm, papír, saját nyomott alapm és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.
41. 20 x 50 cm, papír, fénymásolt alap és motívumok, kollázs, 2016.

42. Hommage á Ország Lili, 35 x 80 cm, papír, fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Itt viszont a motívumok megtartásával olyan architektúrát sikerült kialakítani, amely módosítja a figurák jelentését, és így már részben sajátommá válnak. Ezért talán ez is jó irány a tovább haladásra.

43. Hommage á Ország Lili, 35 x 55 cm, papír, felül nyomott fénymásolat, 2016.

Ez a kép egy későbbi csoporthoz tartozik, de itt kívánom már jelezni, hogy a megoldatlan, bedöglött kollázsok egy része felülnyomással lesz majd folytatva.


44. fotó, eredeti méret 35 x 50 cm, az alább következő kép első változata.

45. Hommage á Ország Lili 35 x 50 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Az alaprajzok és térképek jó kiegészítő motívumok lehetnek majd ebben a formavilágban, és részben felidézhetik a nyomtatott áramkör hatását.
46. 35 x 70 cm, papír, paratípia, Ország Lili katalógusának felhasználásával, 2016.

Ez a megoldás is egy következő sorozatot idéz fel, amely az eredeti Labirintus katalógus nyomatait, paratípiáit fogja tartalmazni.
47. Hommage á Ország Lili, 20 x 40 cm, papír, fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

Ez a kép és az az alább következő két kis kép is egy elkezdett megoldási formát mutat, de egyenlőre nincs még végig víve. 48. 20 x 40 cm, fénymásolt motívumok, 2016.


49. Hommage á Ország Lili, 20 x 40 cm, papír, fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.


50. 35 x 35 cm, papír, saját nyomott alap és fénymásolt motívumok, kollázs, 2016.

A hosszúkás vízszintes formátumból át kell még lépni majd a kvadrátos kompozíciókhoz is. Ezzel összegeztem az első áttekintést, és most következik a további műtermi munka, amely majd megmutatja a további lehetőségeket. Minden esetre ez  a kollázs sorozat eddig is sokat segített a téma tovább gondolásában, és a bonyolultabb technikai megoldások előkészítésében. Legközelebb ezekkel folytatom a bejegyzésemet, és ha a kollázsokkal további eredményre jutok, akkor vissza térek ehhez is.