2020. július 21., kedd

Narrativitás és szekvencia a festészetben (II.) Műhelymunkák - Műhelynapló (XXVII.)
Feltámadott Krisztus egy középkori Speculum Humanae Salvationis (Az emberi üdvösség tükre) című kiadványból és annak mai háttere


2020. július 19., vasárnap

Narrativitás és szekvencia a festészetben (I.) Műhelymunkák - Műhelynapló (XXVI.)


Feltámadott Krisztus egy középkori Speculum Humanae Salvationis (Az emberi üdvösség tükre) című kiadványból és annak mai háttere


2020. július 2., csütörtök

Albertini Béla (1940-2020) fotótörténész emlékéreÉpp harminc évvel ezelőtt ismertem, ismertük meg Albertini Bélát, aki akkor a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola igazgatóhelyettese, és a Kápolna tárlatok szervezője volt. Neki köszönhetjük, hogy helyet és kiállítási lehetőséget adott a főiskolán, az akkor alakuló, induló, mára pedig már ismerté vált Budaörsi Műhelynek. Tulajdonképpen itt még nagyon bizonytalanul és szerényen Vinkli Körnek neveztük a Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdión belül alakult kis csoportunkat, az úgynevezett "ortodox Fischeristákat". Erről már több blog bejegyzésben írtam részletesebben, ezért most csak röviden teszek említést arról, hogy Fischer Ernő az akkori Stúdió vezetője,  nem szívesen vette, hogy "házon belül", a Fáklya Klub kiállítótermében, leszakadva a közösségtől, a Vinkli Kör önálló kiállítást rendezzen. Ez érthető volt, mert ezzel nyílttá vált, hogy mi a Stúdió közösségén belül, elkötelezettebben kötődünk Tanár úrhoz és munkásságához. Gyakorlatilag, a Pedagógus Körtől függetlenül, 1989-ben kezdünk Budaörsön az én műtermemben felnagyított alapokat készíteni Fischer Ernő utolsó alkotói korszakában készült műveihez. Közben pedig, 1995-ig, amíg Tanár úr vezette a kört, továbbra is bejártunk esténként rajzolni a Stúdióba. Ezt a kettős kötődésünket oldotta meg 1990-ben a Zsámbéki kiállításunk. 

Albertini Béla segítségével egy nagyszabású nyári programot sikerült létrehoznunk, ahol a kiállítás megnyitón a Budaörsi Pro Musica kórus több mint egy órás hangversenyt adott Sapszon Ferenc Liszt-díjas, Kiváló Művész vezényletével, és Fischer Ernő tartotta a kiállítás megnyitó beszédet. A helyi közönség és a főiskolások is nagy érdeklődéssel fogadták a rendezvényt, és Pestről is majd száz  vendéget fogadtunk. Ezt követően Albertini Bélával további együttműködést terveztünk a zsámbéki kápolna tárlatokat illetően, de a főiskolán a rendszerváltás körül kialakult vezetőváltások zűrzavarában, ebből csak egy tárlat valósult meg. Még ugyanebben az évben, 1990. novemberében T. Horváth Évának rendeztünk önálló kiállítást, és a következő csoportos bemutatkozásunkat már Budaörsi Műhely névvel 1992-ben az Angyalföldi József Attila Művelődési házban tartottuk. 

Ezzel a visszaemlékezéssel búcsúzunk a nyolcvan éves korában, az elmúlt napokban elhunyt Albertini Bélától, akinek sokat köszönhetünk, hogy segített és bátorított a Budaörsi Műhely első, és amolyan fél legális Vinkli Körös bemutatkozásunk létrejöttében, és csak nagyon csonkán megvalósult további együttműködésünkben. 
Nyugodjon Békében. Tisztelettel a Budaörsi Műhely (Bíró Judit (1956-1992), Kölűs Judit (1950-1994), T.Horváth Éva, Csengery Béla és Alföldi László).


Képek és dokumentumok a két említett kiállításról


A kiállítást és hangversenyt köszönti Albertini Béla 


Fischer Ernő a kiállítás megnyitó szövegét olvassa.A stencilezett katalógus borítóján látható Korpusz ( Alföldi László munkája)
A katalógusban leírtak harminc év távlatából nekem remény veszettnek tűnnek, mert akkor mi a rendszerváltás reményében nem a jelenleg Magyarországon  államilag és politikailag kisajátított és megvalósult keresztény szellemiségre gondoltunk. 

Stencilezett Meghívó ( Kölűs Judit munkájával)


Szárnyas oltár, T. Horváth Éva munkája


Ikon, Bíró Judit (1956-1992) munkája
Fehér ikon, Kölűs Judit (1950-1994) munkája.

Angyali üdvözlet, Csengery Béla munkája.
T. Horváth Éva és Csengery Béla közös munkája.
Golgota, Alföldi László munkája.


Zsámbéki romtemplom, Nagy Imre Gyula munkája.

T. Horváth Éva kiállításának dokumentumai:


T. Horváth Éva kiállítás megnyitóján Wittek Béla gitározik, középen Albertini Béla (1940-2020) , jobb szélen Fischer Ernő (1914-2002).


A Budaörsi Műhely néhány tagja és a valamikori "Öten" Alkotó Csoport még élő tagjai közül hárman (T. Horváth Éva, Csengery Béla és Alföldi László), valamint középen Fischer Ernő (1914-2002). A fénykép a kilencvenes évek közepén készült.2015. június 3-án létrehoztam a Budaörsi Műhely csoportot a facebook-on, és a Budaörsi Műhely blogot. A csoportnak és a blognak a célja, hogy a Fischer Centenárium 2014. csoporttól, és az Alföldi László András néven működő Fischer Ernő életművét nyilvánossá tevő két portáltól függetlenül mutassam be a Budaörsi Műhely alkotásait. Szükségessé vált ez azért, mert a továbbiakban  először T.Horváth Éva életművét, majd a műhely többi tagjának munkásságát Fischer Ernő életművétől elkülönítetten kívánom bemutatni.